Lao Động Doanh Nghiệp

LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP: “DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC” Nhân gian có câu: “dụng nhân như dụng mộc” nếu biết khéo léo trong vấn để sử dụng nhân sự sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, khuyến khích mọi người làm việc, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Giải quyết các xung đột xảy ra trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẩn,những bất đồng xảy ra giữa các bên giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Tư vấn giao kết hợp đồng lao động:

            + Tư vấn giao kết hợp đồng lao động: Những nội dung và điều kiện của hợp đồng để đi đến thỏa thuận cùng nhau xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

            + Giao kết hợp đồng lao động: dựa trên nguyên tắc tự do tự nguyện bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

            *Quá trình thực hiện hợp đồng lao động

            + Thay đổi nội dung hợp đồng lao động

            + Điều chuyển người lao động làm công việc khác tạm thời

            + Hoãn thực hiện hợp đồng lao động

            *Chấm dứt hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật.

            + Hợp đồng lao động chấm dứt do người lao động đơn phương

            + Hợp đồng lao động chấm dứt do người sử dụng lao động đơn phương

  • Đang online : 1
  • Tổng truy cập : 369310