Tại Sao Phải Soạn Thảo Hợp Đồng

TẠI SAO PHẢI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG? Khái niệm về hợp đồng: Theo điều 388 của Bộ luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Một thỏa thuận không phát sinh quyền và nghĩa vụ không phải là hợp đồng. Hơn nữa, hợp đồng của doanh nghiệp là một loại hợp đồng đặt thù dựa trên hình thức kinh doanh với ngành nghề kinh doanh cụ thể, không rập khuôn cũng không thể sử dụng hợp đồng mẫu. Do đó để hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro trong kinh doanh thì doanh nghiệp nên soạn thảo hợp đồng chuyên biệt tránh một số lỗi hợp đồng đáng tiếc như: Thiếu các điều khoản cơ bản, hay điều khoản không rõ ràng, thiếu điều khoản chung…

Một số hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng lao động, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng mua bán hàng hóa
* Tư vấn hợp đồng: xác định loại vụ việc, văn bản pháp lý có liên quan đến hợp đồng đó.

*Nội dung soạn thảo:

            + Tuân thủ các điều kiện về nội dung và hình thức theo qui định của pháp luật.

            + Đưa ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

            +Tham gia đàm phán với tư cách là người đại diện doanh nghiệp.

  • Đang online : 5
  • Tổng truy cập : 349832