Tư vấn và loại hình tư vấn

VPLS Đoàn Gia Phúc chuyên cung cấp cho Quý Khách hàng các văn bản có liên quan thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Khách hàng một cách kịp thời,nhanh chóng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.Giúp khách hàng yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Quý Khách hàng nên sử dụng dịch vụ pháp lý, công cụ chủ yếu hữu hiệu nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả kinh tế.

Hình thức tư vấn

*Tư vấn pháp luật thường xuyên hằng tháng: Chúng tôi gọi hình thức này là luật sư của doanh nghiệp. Quý Khách khi sử dụng gói dịch vụ này có thể tiếp cận những văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. Với những vấn đề vướng mắc phát sinh sẽ được chúng tôi giải quyết ngay, ưu điểm của hình thức này là chi phí hằng tháng không lớn, tiết kiệm,

* Tư vấn theo từng vụ việc cụ thể: Danh mục các dịch vụ tư vấn gồm:

 • Tư vấn doanh nghiệp
 1. Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100%vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 2.  Hỗ trợ thủ tục pháp lý như lập văn phòng đai diện, chi nhánh, tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập hợp nhất, chia, tách…. Thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Sự cần thiết phải phải soạn thảo hợp đồng: Hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết của các quy định pháp luật có liên quan. Người soạn thảo phải đặt lợi ích của doanh nghiệp, phù hợp quy định pháp luật, ngăn ngừa những rủi ro trong tương lai.

Có rất nhiều vấn để cần thẩm tra trước khi ký kết hợp đồng như: xác định người đại diện của pháp nhân có đủ thẩm quyền giao kết hợp đồng không? nội dung của hợp đồng có đúng qui định của pháp luật và đạo đức xã hội, hình thức của hợp đồng? Doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng có chức năng, thẩm quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh không? Hình thức và nội dung hợp đồng?

 • Tư vấn sử dụng lao động
 1. Quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp

Đó là một công cụ giúp người sử dụng lao động phát huy khả năng của mình. Bên cạnh việc sử dụng triệt để máy móc, trang thiết bị …thì yếu tố con người cần được đặt lên hàng đầu như vậy làm thế nào để xây dựng nội quy lao động, thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi, an toàn lao động…

     2.Chấm dứt quan hệ lao động: Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu công nghệ dẫn đến người lao động mất việc làm hoặc theo quy định của luật lao động.

 • Tư vấn tiền lương

1.Thiết lập cấu trúc lương, tăng thu nhập cho nhân viên.

2.Giảm chi phí cho doanh nghiệp

3.Quản lý con người

 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ hành chính, tham gia tranh tụng các cấp  tại Tòa án.

1.Đại diện theo ủy quyền, đàm phán, các vụ việc thương mại, dân sự hành chính, lao động.

2.Thay mặt doanh nghiệp kiện đòi các khoản nợ hàng hóa, nợ khó đòi.

3.Thực hiện các dịch vụ hành chính khác(về đất đai, thuế, giấy phép lao động)

 • Cử luật sư tham gia tranh tụng: bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
 • Đang online : 10
 • Tổng truy cập : 349837