Di Chúc

Bà Lan bị tai biến nặng, muốn lập di chúc để lại một số tài sản của mình cho một người con ruột. DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN CÓ HAI NGƯỜI LÀM CHỨNG:

                 Tôi là                     : NGUYỄN THỊ LAN

Tôi có tạo lập được tài sản như sau:

* Phần quyền sử dụng đất tại Quận A căn cứ theo chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân Quận A, cấp ngày 01/01/2001.

* Quyền sở hữu thẻ tiết kiệm có kỳ hạn do Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín phát hành

* Quyền sở hữu thẻ giữ hộ vàng do Ngân hàng Đông Á phát hành

Sau khi qua đời:

-         Phần quyền sử dụng đất;

-         Toàn bộ quyền sở hữu thẻ tiết kiệm, thẻ giữ vàng;

Thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của tôi trong các tài sản nêu trên sẽ thuộc quyền thừa kế của người có tên sau đây:

  • Ông                 : VÕ VĂN THUẬN.

Ngoài những người có tên nêu trên, tôi không để lại tài sản của tôi cho người nào khác. Việc định đoạt tài sản nói trên là hoàn toàn tự nguyện, đồng thời cũng không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào của tôi. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

Tôi có mời nhân chứng là:

  • Bà                        : TRƯƠNG THỊ MOM
  • Ông                      : LƯƠNG ĐÌNH NAM

               Người tôi mời làm nhân chứng không thuộc diện thừa kế theo qui định của pháp luật và theo di chúc, không có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản trong di chúc nói trên, và đủ năng lực hành vi cho việc làm chứng theo luật định. Trường hợp có những người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc, thì việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc lại nội dung di chúc này và nhìn nhận bản di chúc  ghi chính xác, đúng ý nguyện của tôi đã tuyên bố.

 

                                                                                            NGƯỜI LẬP DI CHÚC.

 

 

 luat sugiam giagia reao khoaco daumua o dauo dau bantuyen sinhquan an

 

 

 

 

  • Đang online : 2
  • Tổng truy cập : 369302