Hình thức và nội dung di chúc(26.04.2013)
HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DI CHÚC Quý khách muốn lập di chúc để phân định tài sản của mình cho người khác nhưng không biết qui định pháp luật qui định như thế nào?
Di Chúc(17.04.2013)
Bà Lan bị tai biến nặng, muốn lập di chúc để lại một số tài sản của mình cho một người con ruột. DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN CÓ HAI NGƯỜI LÀM CHỨNG:
  • Đang online : 5
  • Tổng truy cập : 371200