Hộ tịch - Công Chứng(16.04.2013)
1. Thời hạn từ chối nhận di sản? Hỏi:Mẹ tôi mất có để lại cho hai chị em tôi một căn nhà. Hiện người chị cả của tôi đang ở trên căn nhà nói trên. Tôi không muốn nhận di sản mà muốn để lại cho người chị này thì phải làm sao?
  • Đang online : 1
  • Tổng truy cập : 371175