khởi kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động(16.04.2013)
Kiện về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ KIỆN Sau khi trải qua thời gian thử việc, tôi được công ty TNHH A tuyển dụng vào làm công nhân may từ năm 2009.Hết thời hạn hợp đồng, công ty lại tiếp tục xác lập ‎‎‎‎‎hợp đồng khác có thời hạn 02 năm, với mức lương cơ bản 3.000.000đồng/ một tháng. Sau đó tiếp tục k‎ý phụ lục ngày 01/02/2011 điều chỉnh mức lương cơ bản lên 4.000.000đồng/ một tháng
  • Đang online : 2
  • Tổng truy cập : 371176